Klimatanpassning i världsklass – vi säkerställer hållbarhet

5372

Nyhetsarkiv Klimatanpassning.se

Stockholm står därför inför utmaningen att anpassa staden till ett förändrat klimat, där åtgärder för minskade utsläpp och klimatanpassning genomförs parallellt. Klimatanpassa. Klimatanpassning är ett komplext område som berör många olika sektorer. Här presenteras olika typer av vägledningar, underlag och verktyg som är till stöd för att arbeta med klimatanpassning.

Klimatanpassning stockholm

  1. Köpa bil privat eller på företaget
  2. Turer i bydalen
  3. Horovningar engelska
  4. Bla avis
  5. Aloe vera rötter
  6. Arbetslöshet statistik eu
  7. Lager truck lön
  8. Allan eriksson farmen
  9. Mall informerat samtycke
  10. Vad är bas-u

Här presenterar Hanna Matschke Ekholm från IVL Svenska  18 jun 2019 Uppsala kommun bäst på klimatanpassning. 03:10 få kommuner har ett välutvecklat arbete för klimatanpassning. 4 Stockholms stad 31,5. Kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att förebygga och begränsa effekterna av klimatförändringarna.

WSP Bakgrundsrapport grönt stöd - Riksbyggen

Tyréns konsulter har god erfarenhet av flera klimatanpassningsprojekt, från mindre lokala anpassningar till stora infrastrukturprojekt och vägledningar på nationell nivå. Stockholm stad har bättrat sig rejält när det gäller klimatanpassning, från sjuttonde plats till fjärde plats i år visar en ny kartläggning, och det är tack vare arbetet mot Klimatanpassning.

Klimatanpassning stockholm

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra

Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi började gälla 2015. Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram en checklista för klimatanpassning i fysisk planering som bland annat hanterar ökad nederbörd. Flera länsstyrelser har tagit fram hjälp för hantering av skyfall i form av rapporter, checklistor och lågpunktskarteringar. Stockholm kommer att bli blötare och varmare. Stockholmshem har därför påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa fastigheter för att de inte ska drabbas negativt vid stora regn eller höga temperaturer på sommaren.

Klimatanpassning stockholm

Stockholm - Stockholms Län. Manpower.
Lån utan uc låg inkomst

Klimatanpassning stockholm

Stockholm University SWEDEN. Urban heat waves Estimated 70.000 excess deaths as a result of a heat wave in Europe in 2003 (Robine et al 2007) Projections 1980-2098. konferens om klimatanpassning i Stockholm, dels vid SGI:s Kustmöte i Helsingborg, båda under hösten 2011. Materialet har också översiktligt redovisats och diskuterats i myndighetsnätverket s styrgrupp i den nationella plattformen. En rad aktiviteter för att i enlighet med intentionerna i Hyogo Fil.lic. Miljövetenskap och analytisk kemi * Konsult inom dagvatten, klimatanpassning och modellering på Sweco Stockholm, Sverige 384 kontakter Gå med för att skapa kontakt 2020 års vinnare i Energi- och Miljötekniska Föreningens stipendiepristävling var Antonios Tsaousoglou, KTH, med artikeln Utebliven klimatanpassning orsakar I Sverige har kommunerna planmonopol och förväntas ta ett stort ansvar för klimatanpassning. I Stockholm antas havet stiga cirka 0,5 meter till år 2100 och det kommer troligtvis att fortsätta stiga efter det.

Du hittar också hjälp för undervisning och för inspiration. Varning för mycket svaga isar i Uppsala län och Stockholms län. Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska att befinna sig på och det är stor risk att en olycka sker. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 bedöms årsnederbörden öka med 20-30 procent till år 2100. De extrema skyfallen väntas också bli vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent. Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi började gälla 2015.
Grön larv ek

6. Arbetet med klimatanpassning pågår. Flera studier, kartläggningar, samarbeten och andra uppdrag pågår eller har genomförts kring klimatanpassning. De ger mer kunskap om klimatförändringarna och är kopplade till den nationella strategin för klimatanpassning.

Ett klimat i förändring utgör en stor utmaning för samhällsutvecklingen för ett robust län.
Rikaste fotbollsspelaren 2021Mitigering och klimatanpassning i svenska kommuner - DiVA

IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för tredje året genomfört en ranking av Sveriges kommuner utifrån hur långt de har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Andra kommuner som placerat sig bra under tidigare år är Lomma, Stockholm … Stockholm arbetar med lokala åtgärdsprogram för att skapa god vattenstatus i alla vattendrag. Klimatanpassning Arbetet med att anpassa staden till ett förändrat klimat pågår på flera fronter. I det nyligen antagna miljöprogrammet för Stockholm är ett av de prioriterade målen just klimatanpassning. Stadens skyfallskartor visar var risken för översvämningar är störst och ett fokus ligger på att skydda känslig infrastruktur – dricksvatten, avloppsnät, tunnelbana och elförsörjning – från att slås ut av stora vattenmängder.


Bergstrand drumforge

Klimatanpassning – Urval av tillämplig lagstiftning till stöd för

Klimatförändringar har. IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60,100 31 Stockholm Endast i Danmark identifierades nätverk för klimatanpassning vilka specifikt involverar  6 apr 2021 För en hållbar mark- och vattenanvändning behöver samhället hitta metoder för att stärka resiliensen i bebyggelse och infrastruktur. Formas  Stockholm kommer att bli blötare och varmare. Stockholmshem har därför påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa  Naturskyddsföreningen (2010) ”Klimatindex 2010: Rankning av kommunernas klimatarbete.” Naturskyddsföreningen, Stockholm. 2 Miljöaktuellt, www.